Relacje w pracy

Zadbaj o dobre relacje w pracy!

Mar 17, 2021

W jaki sposób zadbać o pracownika?

W jaki sposób zadbać o pracownika?

Od kilku lat możemy obserwować znaczącą poprawę na linii pracodawca-pracownik. Kiedyś szef traktował swoich podwładnych jakby byli zaledwie trybiki w firmowej maszynie, obecnie takie sytuacje zachodzą coraz rzadziej. Ten trend jest również widoczny